Podczas prowadzenia działalności gospodarczej, jak również samego tworzenia jej, niejednokrotnie przedsiębiorcy uciekają się do pobrania pożyczki bankowej, która w znacznym stopniu ułatwi prowadzenie biznesu, jak równie jego rozwój. Dzięki możliwości pożyczenia odpowiedniej sumy pieniędzy z banku, każdy przedsiębiorca może rozbudować bazę maszynową, infrastrukturę czy modyfikować personel. Aby móc w pełni skorzystać z przywilejów właściciela firmy oraz pobrać jak najbardziej korzystnie i opłacalnie pożyczę, należy ubiegać się o kredyt firmowy. Kredyt ten daje nieograniczone możliwości rozwoju interesu i utrzymanie go w jak najlepszej kondycji. Środki pozyskane z pożyczki dla firmy, można wykorzystać w wielu celach i na różnorakie rozwiązania, które związane są z działalnością.

Jak uzyskać kredyt? Jakie są jego cechy charakterystyczne? Jakie zobowiązania ma kredytobiorca?

Aby móc ubiegać się o tego rodzaju pożyczkę należy spełnić wiele wymogów i zobowiązań, które wytyczone są przez poszczególny bank. Posiadanie odpowiednich kwalifikacji, wykazanie obrotów firmy, jak również jej charakterystyki, znacznie wpływa na decyzje banku oraz wysokość pobranego kredytu. Głównym zadaniem interesanta jest złożenie wniosku. Wniosek może być złożony przez każdą firmę, a jej doświadczenie i okres działania, które wymagają banki, jest zróżnicowany. W większości placówkach, o kredyt można ubiegać się zaraz po założeniu działalności lub w niektórych przypadkach po okresie 12 miesięcy działania przedsiębiorstwa. Razem z wnioskiem należy złożyć szeregów rożnych innych dokumentów, które pozwolą zaciągnąć dług.

We wniosku o kredyt należy umieścić ważne informacje dotyczące działalności. Podstawowym polem do wypełnienia jest przedstawienie rodzaju prowadzonej działalności, jej charakteru i działu gospodarki. W formularzu należy także przedstawić statut firmy, jej regon oraz adres, na który dane przedsiębiorstwo jest zarejestrowane. We wniosku kredytowym należy również uwzględnić udziałowców firmy, podać ich pełne dane. W formularzy należy również umieścić pożądana kwotę kredytu, jak również opisać na co kredyt będzie przeznaczony. Banki wymagają również podania informacji dotyczących szczegółowego rozwoju i finansowania firmy, za pomocą pożyczonych pieniędzy, a także uwzględnić deklarowany wkład własny właściciela, który jest pewnego rodzaju zabezpieczeniem dla banku.

Do wniosku kredytowego należy dołączyć kilka dodatkowych dokumentów, które są potwierdzeniem prowadzenia działalności oraz wierzytelności kredytobiorcy, Wśród wymaganych dokumentów należy wymienić: dokumenty identyfikujące wnioskodawcę, koncesje i zezwolenia, dokumenty określające sytuacje gospodarczą firmy, zaświadczenie o nie figurowaniu w rejestrze dłużników niewypłacalnych w KRS, dokumenty dotyczące proponowanych zabezpieczeń, wszystkie plany finansowe związane z możliwościami wykorzystania uzyskanych środków. prognozy finansowe na okres kredytowania, biznesplan, pozwolenia na budowę i zakup maszyn i inne.