Jeszcze nie tak dawno temu sytuacja na rynku zawodowym wyglądała w ten sposób, iż dominowały umowy na etat i to w państwowych firmach. Dopiero z początkiem lat dziewięćdziesiątych nastąpiła prywatyzacja licznych spółek i zaczęły na szerszą skalę powstawać firmy prywatne. Rozszerzenie horyzontów biznesowych w stronę zachodu spowodowało, iż na rodzimy rynek coraz chętniej zaczęły wkraczać również korporacje międzynarodowe oferujące nowoczesne możliwości zatrudnienia. Zupełnie odmieniło to podejście do myślenia o zatrudnieniu. Praca w oparciu o etat powoli zaczyna być mniej popularna aniżeli prowadzenie własnej firmy lub poszukiwanie zleceń jako wolny strzelec. Jakie są zalety z tego, że ktoś sam dla siebie organizuje zatrudnienie?

Własna firma – sam sobie sterem, żeglarzem, okrętem
Otworzenie własnej firmy ma zarazem swoje zalety jak i wady. Jeżeli wymieniamy pozytywne strony medalu, to w głównej mierze wyszczególnić trzeba wolność i swobodę w decydowaniu o czasie pracy i o tym w jakich porach warto pojechać na urlop wypoczynkowy. Nie trzeba się każdorazowo pytać szefa o zgodę. Jeśli chodzi o kwestie bardziej uciążliwe, to należy wymienić konieczność terminowego opłacania podatków, jakie należy opłacać niezależnie od tego, czy w danym miesiącu firma wykazała zysk czy stratę. Bardzo ważne jest więc takie rozporządzanie budżetem firmy, by w każdym momencie mieć chociaż niewielki zapas aktywów finansowych. Wolność jaką daje prowadzenie własnej firmy można rozumieć też przez pryzmat nieograniczonych możliwości rozwoju. W przypadku działalności jednoosobowej, to w ogromnej mierze od zaangażowania i zdolności jej właściciela uzależniony jest progres przedsięwzięcia. Z reguły jest tak, że im bardziej właściciel jest zaangażowany i się stara, tym lepsze rezultaty może odnieść. Niestety związane jest to także nierzadko z poświęcaniem pracy więcej niż standardowe osiem godzin każdego dnia. Powinno się zatroszczyć się nie jedynie o bieżącą działalność ale także o kwestie rozliczeń księgowych czy wizyty w urzędach. Wolność wiąże się w tym względzie z bardziej wymagającymi zobowiązaniami.

Kto odniesie korzyści z bycia freelancerem
Należy sobie zdawać sprawę z tego, iż nie człowiek posiada odpowiednie zdolności do tego aby na własną rękę prowadzić działalność gospodarczą. Jako freelancer pracować mogą persony niezwykle przedsiębiorcze, które wiedzą czego chcą i konsekwentnie dążą do realizacji własnych założeń. W przypadku gdy ktoś z natury jest nieterminowy, nieustannie się spóźnia lub egzystuje w permanentnym braku zorganizowania to raczej nie odniesie na tym polu powodzenia. Wolny strzelec powinien mieć wrodzoną chęć rozwoju i dążenia do perfekcji. takie cechy z pewnością przyniosą mu ogrom korzyści zawodowych i spowodują, że klienci będą rekomendować go pomiędzy sobą.

Dziedziny w jakich odnajdzie się freelancer
Samo zatrudniony ma możliwość działania w naprawdę wielu obszarach. Coraz więcej spółek preferuje współpracę w modelu biznesowym. Zamiast otwierać kolejny etat, wolę one podjąć współpracę z inną firmą jako podwykonawcą. Dotyczy to zarówno branż artystycznych – jak na przykład fotografia a także stricte technicznych. Często freelancerami zostają informatycy. Nie ulega wątpliwości, że przechodząc na własny rachunek należy pozyskać wcześniej doświadczenie w zawodzie. Przyniesie to korzyści w kolejnych latach zdecydowanie upraszczając zarządzanie działalnością gospodarczą w wielu płaszczyznach. Doświadczenie zawodowe można uzyskać przykładowo podczas praktyk zawodowych lub stażu odbywanego po zakończeniu studiów.