Rozwijając analizę struktury naszego społeczeństwa, można zauważyć pewnego rodzaju tendencje, które polegają na tym, że coraz większa waga jest przypisywana posiadanym dobrom materialny. Czy jest to zjawisko pozytywne? Ciężko jednoznacznie