Najważniejszym powodem, który decyduje o tym czy wyjeżdżać w celu znalezienia pracy za granicę czy też nie, są czynniki finansowe. Pomimo poprawy sytuacji gospodarczej w naszym kraju na przestrzeni ostatnich