W niektórych firmach bardzo istotne jest to, aby stale mieć płynność finansową. Właściwie jest to cel, do którego to, każdy przedsiębiorca zmierza. Może być to trudne, jeżeli charakter pełnionej działalności